T.C. İstanbul Anadolu 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1074 Esas

Davacı BORSEL BORU TİCARETİ LTD. ŞTİ tarafından Mahkememizde açılan konkordatonun tasdiki davası nedeniyle;
Barbaros mah. Şen sk. No. 26-28 Ataşehir/İstanbul adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicilinde 6280 sicil numarası ile kayıtlı ve Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi 1800034507 vergi kimlik numaralı vergi mükellefi BORSEL BORU TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında mahkememizce 14/09/2018 tarihindeverilen 3 aylık geçici mühlet süresinin İİK’nun 287/4 maddesi gereği14/12/2018 tarihinden itibaren2 ay uzatılan geçici mühlet süresinin 11/02/2019 tarihinde verilen karar gereği 7101 sayılı Kanun ile değişik İİK 289 maddesi gereğince 14/02/2019 tarihinden itibaren bir yıllık kesin süre verilmesine, konkordato komiserlerinin görevlerinin devamına,

Alacaklıların asıl ve ek kesin mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.