T.C. İstanbul Anadolu 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1074 Esas
Davacı BORSEL BORU TİCARETİ LTD. ŞTİ tarafından Mahkememizdeaçılan konkordatonun tasdiki davası nedeniyle;
Barbaros mah. Şen sk. No. 26-28 Ataşehir/İstanbul adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicilinde 6280 sicil numarası ile kayıtlı ve Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi 1800034507 vergi kimlik numaralı vergi mükellefi BORSEL BORU TİCARETİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında mahkememizce 14/09/2018 tarihindeverilen 3 aylık geçici mühlet süresinin İİK’nun 287/4 maddesi gereği14/12/2018 tarihinden itibaren 2 ay uzatılmasına,
Duruşmanın 11/02/2019 Tarih ve Saat 14:00’a bırakılmasına,
Alacaklıların geçici ekmehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.12/12/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.