KONYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO:2016/425

Borçlu-Davacı BORAN TEMİZLİK İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ nin vekili nin hasımsız olarak mahkememize açtığı borçlunun kendi isteği ile doğrudan iflas ve iflasın ertelenmesi davasında verilen karar gereğince;
1- Muamele merkezi adresi Musalla Bağları Malı. Ruh i bağdadi Sok. No:27/l Selçuklu/KONYA olan malzemeli, malzemesiz temizlik ve yemakhane hizmetleri teknik personel çalıştırma işi ile iştigal eden davacı BORAN TEMİZLİK İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” nin hakkında 21/06/2016 tarihinde açılan dava ile iflas ve i İlasının ertelenmesinin talep edildiği, davanın mahkememizin 2016/425 Esas sırasında kayda alındığı, davanın duruşmasının 13/07/2016 günü saat 10:00 ‘da yapılacağı, işbu ilanın yapılmasından itibaren 15 günlük süre içinde alacaklıların veya haklan zedelenen gerçek veya tüzel kişilerin işbu davaya müdahale veya itiraz yoluyla borçlunun iflasını veya iflasının ertelenmesini gerektiren bir hal bulunmadığını veya borçlu ile ilgili talebin hakkındaki takipleri ertelemek ve borçlarını ödemeyi geciktirmek için yapıldığını ileri sürerek mahkememizden talebin reddini isteyebilecekleri aksi halde bir daha itiraz edemeyecekleri.
2- Tüm istisna ve sınırları ayrıntılı olarak mahkememizin 24/06/2016 tarihli ara kararlarında belirtilen ve tüm tedbirlerin istisna ve sınırları için dava dosyamızdaki sözü geçen ara kararlarına bakılmak kaydıyla davacı şirketin envanterini düzenlemesi, yönetim organının tüm kararlarını onaylaması, borçlanması, kambiyo senedi keşide ve ciro etmesi, banka hesaplarındaki para ve mevduatlarının çekilmesi işlemlerini onaylanması, alacaklılar arasında haksızlığa yol açılmaması, ihtiyati tedbir ara kararlarının yerine getirilmesinin sağlanması veya yerine getirilmemesinin önlenmesi veyahut denetlemesi ve bunların uygulanmasından doğabilecek kimi basit sorunların çözümü, her üç ayda bir projeye uygun olarak iyileştirme gösterip Göstermediğini mahkememize rapor etmesi için serbest muhasebeci ve mali müşavir Tahsin KARABULUT “un davacı şirkete kayyım olarak atanmasına ve kayyım tarafından onaylanmayan işlemlerin yoklukla malul olduğuna karar verildiği hususları ilan olunur. 27/06/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.