İ L A N
T.C. ÇANKIRI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/478 Esas
Talep eden-borçlu Çankırı Ticaret Sicil Müdürlüğünün 2-3393 sicil numaralı BONCUK GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nce konkordato talebinde bulunulmuş olup, mahkememizce talebe ekli belgeler şekli olarak yapılan inceleme sonucu İİK’nun 286. Maddesince sayılan belgelerin bulunduğu görülmekle, 3 ay geçici mühlet kararı verilmiş olup ayrıca konkordato komiserleri kurulu görevlendirilmiştir. Talep eden-borçlu Çankırı Ticaret Sicil Müdürlüğünün 2-3393 sicil numaralı BONCUK GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin 3 aylık geçici mühlet kararı 08/09/2018 tarihinde dolmuş olup. Mahkememizin 10/09/2018 tarihli ara kararı gereğince, Davacı Boncuk Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 08/09/2018 tarihinden başlamak üzere 2 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI SÜRESİNİN UZATILMASINA karar verilmiştir.
Geçici mühlet kararı İİK’nun 288/1. Maddesi gereğince kesin mühlet sonuçlarını doğurmakta olup, kesin mühlet sonuçları ise, İİK’nun 294. Maddesine göre alacaklılar bakımından, İİK’nun 295 maddesine göre rehinli alacaklılar bakımından, İİK’nun 296 madde gereğince sözleşmeler bakımından, İİK’nun 297 maddesi gereğince borçlu bakımından ayrı ayrı düzenlenmiştir.
Ayrıca konkordato talep eden-borçlu şirket alacaklılarınca, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edilerek, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığı hususu delilleri ile birlikte ileri sürebileceği gibi, mahkememizden de konkordato talebinin reddini talep edebileceklerdir. 11/09/2018

İLAN
T.C. ADALET BAKANLIĞI
ÇANKIRI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KONKORDATO GEÇİCİ KOMİSERLİĞİNDEN

ESAS NO : 2018/478
Çankırı 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin ( Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 08/06/2018tarihli karraıyla Çankırı Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 2-3393 sicil numarası ile kayıtlı BONCUK GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ firmasına 2004 sayılı İİK’nun 7101 sayılı Kanunun 15. maddesi ile değişik 287 maddesi uayrınca 3 ay süreyle konkordato geçici mühleti verilmiştir. Geçici mühlet kararı Çankırı 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10/09/2018 tarihli ara kararı gereğince, Davacı Boncuk Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 08/09/2018 tarihinden başlamak üzere 2 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI SÜRESİNİN UZATILMASINA karar verilmiştir.
2004 sayılı İİK’nun 7101 sayılı Kanunun 27. maddesi ile değişik 299. maddesi gereğince ve 288. madde uyarınca, konkordato geçici mühleti alan BONCUK GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nden alacağı bulunan alacaklıların, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde konkordato geçici komiserliğimize alacaklarını bildirmeleri ilan olunur.
Alacaklarını bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri ihtar olunur. 11/09/2018

 

Konkordato Nedir?

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.