ÇANKIRI 1. ASLİYE HUKUK (ASLİYE TİCARET) MAHKEMESİ 
KONKORDATO KOMİSER HEYETİ ALACAKLILARI ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET

Çankırı 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) 2018/478 Esas Nolu dava dosyasında Çankırı Ticaret Sicil Müdürlüğünün 2-3393 sicil numaralı BONCUK GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin, açmış olduğu Konkordato Davası nedeni ile Mahkemece 08/06/2018 tarihinden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet verilmiş; 10/09/2018 tarihinde geçici mühlet 2 ay süreyle uzatılmış, 07/11/2018 tarihinde ise 1 yıl süre ile kesin mühlet kararı verilmiş vekonkordato geçici komiserleri Hukukçu Av. Emine Deniz, Öğretim üyesi Sezer Öksüz ve öğretim üyesi Rıfat Karakuş’un görevlerine verilen kesin sürede konkordato komiseri olarak devam etmelerine karar verilmiştir. 2004 sayılı İcra İflas Kanununun 299.maddesi gereğince BONCUK GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’’nden alacağı bulunan alacaklıların iş bu ilan tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN içerisinde alacaklarını bildirmeleri gerekmektedir.Bu doğrultuda, alacaklıların;
1. Kaydettirmek istedikleri alacağı tevsik ve ispat eden belgelerin (fatura, makbuz, çek, senet, defter, hülasası vesaire) aslı veya tasdikli suretlerini,
2. Muaccel, müeccel, rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacakların dayandığı hukuki nedeni,
3. Bankaların alacağın miktarı ile rehinli alacaklar hariç olmak üzere kesin mühletin verildiği tarih olan 07.11.2018 tarihine kadar işleyen faiz miktarını ve faiz oranını gösterir hesap tablosunu,
4. Alacağın paradan başka bir şey olması halinde parasal değerinin ne olduğunu,
İş bu ilanın tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN içerisinde, yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname ile birlikte iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla, aşağıda isim ve adresi belirtilen Konkordato Komiserine göndermeleri, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri 2004 Sayılı İcra İflas Kanununun 299. maddesi uyarınca İLAN olunur.07.02.2019
TEBLİGAT ADRESİ :
Cumhuriyet Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Sokak Gazezoğlu Apartmanı Kat: 2 No : 12 Merkez/ÇANKIRI
KOMİSERLER :
1-AV. EMİNE DENİZ
2-SEZER ÖKSÜZ
3-RIFAT KARAKUŞ

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.