T.C. ÇANKIRI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/478 Esas
Talep eden-borçlu Çankırı Ticaret Sicil Müdürlüğünün 2-3393 sicil numaralı BONCUK GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne 1 yıllık konkordato KESİN MÜHLETİ VERİLMESİNE,
Kesin mühlet kararının İİK 294 maddesi gereğince alacaklılar bakımından İİK’nun 295. Maddesi gereğince rehinli alacaklılar bakımından, İİK 296. Maddesi gereğince sözleşmeler bakımından ve İİK’nun 297. Maddesi gereğince konkordato talep eden borçlu şirketler bakımından sonuç doğurmasına,
Geçici konkordato komiserleri kurulunda ***************************, Öğretim görevlisi ***************************, ********************************** görevlerinin devam etmesine,
Kesin mühmet kararının İ.İ.K’nun 7101 sayılı Yasa ile değişik 289/son maddesi yollaması ile İ.İ.K’nun 7101 sayılı Yasa ile değişik 288/1 maddesine göre ilan yerlere bildirilmesine,
Konkordato komiserleri kurulu üyeleri kimlik bilgileri, iletişim bilgileri ve görev sınırının kesin mühlet kararı sonuçları ile birlikte İ.İ.K’nun 288. Maddesi gereğince Ticaret Sicil gazetesi ve basın ilan kurumunun resmi ilan portalında ilanına,
İ.İ.K’nun 290/1-d maddesi gereğince komiserler kurulunun faaliyetleri konusunda mahkememize üç ayda bir ara rapor sunmalarına,
İ.İ.K’nun 289/3 ve Konkordato komiserlerinin niteliklerine ve alacaklar kurulunun zorunlu olarak oluşturulmasına dair yönetmeliğinin 11/2 maddesi gereğince alacak sayısı ve alacak miktarı nazara alınarak alacaklar kurulu oluşturmasına yer olmadığına,
İ.İ.K’nun 7101 sayılı yasa ile değişik 297. Maddesine göre kesin olmak üzere karar verilmiştir.
İlan olunur. 07/11/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.