T.C.
İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/583 Esas

Davacı Boğaz Restaurant Kafe İnşaat İthalat İhracat Taahhüt Turizm Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından mahkememizde açılan konkordato davasında davacıya yasa gereğince 31/10/2018 tarihine kadar ekgeçici konkordato mühleti verilmiş olup, geçici mühlet kararının İİK 288 maddesi gereğince ilânı gerekmektedir. Bu kapsamda; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 11246-5 sicil nosunda kayıtlı olan veKuruçeşme – Muallim Naci Caddesi No:91 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim davacı Boğaz Restaurant Kafe İnşaat İthalat İhracat Taahhüt Turizm Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi hakkında açılan konkordato davasına itiraz eden alacaklıların İcra İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereğince ilândan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile mahkememize müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.28/09/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.