Birlik Otomotiv Oto Tamir Yedek Parça Ltd Şti. tarafından hasımsız olarak mahkememize açılan İflasın Ertelenmesi süresinin uzatılması davası nedeniyle; Açılan bu davanın yargılaması 20.09.2016 günü saat 10:20’ye bırakılmıştır.

Davacı tarafça İİK.nun 179 ve 324 maddeleri gereğince, iflasın ertelenmesi süresinin uzatılması davası açılmış olmakla ve tedbirlerin uygulanmasının denetlenmesi, şirket mal varlığının korunması, alacaklılar arasında eşitsizlik yaratacak uygulamalardan kaçınılması, dava süresince şirketin faaliyetlerine devam edebilmesi ve mali durumunun daha da kötüye gitmemesi bakımından, erteleme talebi sonuçlanıncaya kadar yönetim kurulunca alınacak kararların ve yapılacak faaliyetlerinin denetime ve onaya tabi tutulması için İ.İ.K 179/a-l maddesi gereğince Mahkememizin 2015/28 Esas 2015/186 Karar sayılı dosyasında kayyım olarak atanan Yahyaiı çalışan Mali Müşavirlerden Fatih Sandık’ın Geçici denetim kayyımı olarak tayinine karar verilmiş olup, iflasın ertelenmesi süresinin uzatılması talebi nedeni ile haklarının zedelendiğini iddia eden gerçek veya tüzel kişilerin iflasın ertelenmesi süresinin uzatılması talebinin ilanının yayınlanmasından itibaren 15 gün içinde Mahkememize başvurarak itiraz ve müdahale talebinde bulunmaları, bu süre içerisinde itiraz ve müdahale talebinde bulunmayanların itiraz ve müdahalelerinin kabul edilmeyeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 04.08.2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.