19 Mayıs Mah. Rıfkıbey Sk. Güneş Apt. No:10/B Kadıköy İstanbul adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicilinin 448988 numarasında kayıtlı ve Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğünün 1780248614 numaralı vergi mükellefi davacı BİRLEŞİK PETROL ANONİM ŞİRKETİ‘nin İflasının ertelenmesi isteğiyle ilgili olarak açılan davada bir karar verilinceye kadar davacı şirkete Mehmet YORULMAZER ve Orhan KÖROGLU’nun denetim kayyımı ATANMASINA, şirket Yönetim Kurulunun alacağı kararların uygulanmasının kayyım onayına tabi tutulmasına, şirket işlerinde Kayyımlara birlikte ve münferit yetki verilmesine,
Kayyımlar tarafından şirketin gidişatı ve iyileştirme projesinin işleyişi hakkında aylık rapor tanzim edilmek suretiyle mahkememize sunulmasına oy birliği ile karar verilmiş olup; iflasın ertelenmesi talebiyle ilgili olarak açılan bu davaya itirazı olanların veya müdahil olmak isteyenlerin bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde İİK 179/a. maddesi yollaması ile İİKnun 166.maddesi gereğince davaya itirazlarını veya müdahil olma taleplerini sunmaları, itirazlarında davacı şirketin iflasının ertelenmesini gerektiren bir halin bulunmadığını ileri sürüp açılan davanın reddini istemeleri halinde HMK’nun 317/2 ve devamı maddelerine istinaden bunun maddi delillerini de sunmaları, duruşma günü olan 04/05/2016 günü saat 16:15*de yapılacak celseye bizzat katılabilecekleri gibi kendilerini vekille de temsil ettirebilecekleri, delillerinin de derhal ibrazının gerektiği, İİK 179/a. maddesi yollaması ile İİKnun 166 maddesi gereğince ilan olunur.08/02/2016

birlesik_petrol

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.