Sabo Ayakkabı konkordato istedi.

Son dönemde ayakkabı sektöründen gelen konkordato haberlerine bir yenisi daha eklendi. Sabo Ayakkabı da konkordato isteyen şirketler arasına katıldı.

Sabo Ayakkabı konkordato istedi

Daha önce üç büyük şirketin konkordato ilan ettiği ayakkabı sektöründen bir konkordato haberi daha geldi. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 25 Eylül 2018 tarihli kararına göre Sabo Ayakkabı konkordato başvurusunda bulundu.

Sabo’nun başvurusunu değerlendiren mahkeme şirkete yönelik 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme *****************, **************ve ******************’ı geçici komiser heyeti olarak atadı. Konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 13 Aralık 2018 günü yapılacağı belirtildi.

SON DÖNEMDEKİ 4. KONKORDATO

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durumdan en çok etkilenen sektörlerin başında ayakkabı sektörü geliyor. Daha önce Hotiç, Yeşil Kundura ve Beta Ayakkabı da konkordato talebinde bulunmuştu. Sabo son dönemde ayakkabı sektöründe konkordato talebinde bulunan dördüncü büyük şirket oldu.

T.C.
BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2018/865

Davacılar HAFF KİMYA SAN. TİC. AŞ. , SABO İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ve SABO AYAKKABI VE MAĞ. HİZ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.‘nin mahkememizde görülmekte olanKonkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün (473573/0)sicil numarasında kayıtlı davacı SABO AYAKKABI VE MAĞ. HİZ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ‘nin 25/09/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AYSÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacı (borçlu) İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzeremalvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca davacı (borçlu) şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE, 
c)Geçici komiser olarak ********** , ************ ve ********************’ın görevlendirilmelerine,karar verilmiş olup;
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ve Mahkememizin 2018/865 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 13/12/2018 günü saat 14:00’da yapılacağı,

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.