Konkordato Komiserliğinden Alacaklılar Toplantısına davet ilanı Kocaeli / İzmit – KONKORDATO KOMİSERİ BARIŞ KÜÇÜK

KONKORDATO KOMİSERİ BARIŞ KÜÇÜK, Kocaeli / İzmit

2018/569 E.

Bimsan Endüstri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Konkordato Komiserliği’nden (Kocaeli 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/569 E. Sayılı Dosyası) ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET Kocaeli Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı Bimsan Endüstri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. hakkında Kocaeli 1.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/569 E. sayılı dosyasında, 16.01.2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıl süre ile konkordato kesin mühlet kararı verilmesi üzerine 27.11.2019 tarihinde yapılan ilanla alacaklılar alacaklarını beyan için davet edilmiş, alacaklarını bildirmeyenlerin bilançoya kayıtlı olmadıkça konkordato projesi müzakerelerine kabul edilmeyeceği ihtarı yapılmıştır. Borçlu şirketten alacaklı olanlardan alacaklarını bildirenler ile alacağını bildirmemekle birlikte bilançoda kayıtlı alacaklıların 02.01.2020 Perşembe günü saat 10.00-12.00 itibariyle Adi Alacaklılar, aynı gün saat 14.00-16.00 itibariyle İmtiyazlı Alacaklılar Toplantısı, Sanayi Mah. Kozak Sok. Çarşı Yapı Sitesi, J Blok Site Yönetim Binası, Zemin Kat İzmit/Kocaeli adresinde yapılacaktır. Yapılacak toplantıda konkordato projesi müzakere edilip oylama yapılacaktır. 2004 sayılı İİK.nun 301. Maddesi gereğince alacaklılara, toplantıdan önceki 7 (yedi) gün içinde konkordato komiserliğinin uhdesindeki borçluya ait kayıt ve belgeleri, mesai gün ve saatlerinde refakatimizde inceleyebileceklerdir. İnceleme istekleri Yeniyalı Mah. Milli Egemenlik Caddesi No:9 Körfez/KOCAELİ (şirket merkezi) adresinde kabul edilecektir. 2004 sayılı İİK.nun 302. Maddesi gereğince, sadece konkordato projesinden etkilenen alacaklılar oy kullanabilir. Konkordato müzakeresine katılacak gerçek kişi alacaklıların yanlarında kimlik ve fotokopisini, tüzel kişilerin imza sirküleri, avukat aracılığıyla katılım sağlanacak ise vekaletnamenin onaylı suretini ibraz etmek zorundadır. İlan ve ihtar olunur.13/12/2019 KONKORDATO KOMİSERLER KURULU Ednan AYVAZ Barış KÜÇÜK Murat MAKARACI

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.