T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN
İLAN
ESAS NO: 2016/285 Esas
BIGREYDavacı BIGREY TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından aleyhine açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;
1- ) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 254472/0 sicil nosunda kayıtlı davacı BIGREY TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında mahkememize İflasın Ertelenmesi davası açılmış olup, haklarının zedelendiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişilerin ilanın yayınlanmasından itibaren 15 gün içinde davaya müdahale veya itiraz ederek iflası gerektiren bir hal olmadığını ileri sürerek talebin reddini isteyebilecekleri, delillerini en geç duruşma günü olan 09/06/2016 günü saat 12:00’ye kadar ibraz etmeleri, gerektiği, kendilerini yapılacak olan duruşmada kanuni bir vekil ile temsil ettirebilecekleri,
2- ) Ayrıca davacı şirkete İİK. m.179/a.2 ve TTK m.376/3 uyarınca denetçi kayyım olarak mali müşavir Ayşe Rüya Özturan’ın atanmasına, kayyımın şirket malvarlığının korunması, iyileştirme projesinin uygulanması, alacaklıların korunması, alacaklılar arasında farklılık ve eşitsizlik yaratacak uygulama yapılmamasını denetlemekle görevlendirilmesine, şirket yönetim kurulunun karar ve işlemlerinin geçerliliğinin kayyımın onayına bağlı tutulmasına,
Davanın H.M.K.’nun 316. ve 322. maddeleri uyarınca basit yargılama usulüyle yapılacağı, taraf ve ilgililerin duruşmada hazır bulunmadıkları takdirde yokluklarında yargılama yapılarak karar verileceği hususu İİK.nun 179/a-2 ve 166. maddeleri uyarınca tebliğ ve ilan olu nur. 15/04/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.