T.C.BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2018/861 Esas

Davacı , BETA AYAKKABI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Mahkememizin 02/10/2018 tarihli ara kararı ile; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 173070 sicil nosunda kayıtlı BETA AYAKKABI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin Konkordato amacı doğrultusunda zorunlu giderler olan SGK, vergi, elektrik, su, doğalgaz, işçi maaş ödemeleri ve kira bedelleri hariç olmak üzere 100.000,00 TL ve üzeri tüm işlemlerin geçici komiser heyeti olarak *************, ************,  **************************’nın izni ve onayına tabi tutulmasına,
Karar verilmiş olup, 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir. 02/10/2018

GEÇİCİ KOMİSER HEYETİ:
1-******************* :T.C.No:************
Adresi:****************************Bakırköy/İSTANBUL
2-******************:T.C.No: **************
Adresi:******************************* Merter/İSTANBUL
3-**************************: T.C.No: **************
Adresi:************************** Beşiktaş/İstanbul

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.