T.C.BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2018/861 Esas (Birleşen 863 Esas) 18/02/2019
Konu : Kesin mühlet kararının bildirilmesi 

Asıl ve birleşen dosya davacıları BETA AYAKKABI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BETA İÇ VE DIŞ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından hasımsız olarak açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 289. maddesi uyarınca;


a) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 173070 sicil nolsunda kayıtlı olan davacı BETA AYAKKABI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında 18/02/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR YIL SÜRE İLE KESİN MÜHLET VERİLMESİNE,
-İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 395555 sicil nosunda kayıtlı davacı BETA İÇ VE DIŞ PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ hakkında 19/02/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR YIL SÜRE İLE KESİN MÜHLET VERİLMESİNE,
b)Davacı şirketlerin İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
c)18/09/2018-19/09/2018 TARİHLİ TENSİP ARA KARARLARI İLE VERİLEN TEDBİRLERİN KESİN MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE AYNEN DEVAMINA, 
d)30/11/2018 tarihli tensip tutanağının 11.maddesi gereğince görevlendirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti olan geçici komiser heyeti olan hukukçu Avukat Fetih Ahmet Alparslan, mali müşavir Sedef Şahin, yeminli mali müşavir Taner Süalp’in GÖREVLERİNİN KESİN MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE KOMİSER OLARAK DEVAMINA, 
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 289/son maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.