T.C.
BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı : 2018/861 Esas

İLAN 
Davacı , BETA AYAKKABI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından HASIMSIZ olarak açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 287.maddesi uyarınca 286.maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 173070 sicil nosunda kayıtlı davacı BETA AYAKKABI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında 18/09/2018tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacı şirketin İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 madde ve fıkrası uyarınca davacı şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE, 
c)Geçici komiser olarak *********************, ************************* ile *************************************’nın görevlendirilmelerine, 
d)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
e)Mahkememizin 2018/861 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 14/12/2018 günü saat 14:00’de yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.20/09/2018
GEÇİCİ KOMİSER HEYETİ:
1-Mali Müşavir ************** :T.C.No:****************
Adresi:*************************
2-Yeminli Mali Müşavir *****************:T.C.No: ***************
Adresi:***************************
3-İcra ve iflas hukukçusu *****************: T.C.No: ***************
Adresi:*****************************

 

Beta ayakkabı Konkordato Haberi

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.