T.C.
İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN
Sayı: 2016/866 Esas

Numunebağ Caddesi Önay İşhanı No: 62/4 Bayrampaşa/İstanbul adresinde faaliyet gösteren İstanbul Ticaret Sicilinde 367909-315491 sicil numarası ile kayıtlı ve Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü 1670083828 numaralı vergi mükellefi, Beşler Orman Ürünleri ve Mobilya Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin İflasının ertelenmesi isteğiyle ilgili olarak açılan davada bir karar verilinceye kadar davacı şirkete 1*****0 TC kimlik numaralı Yeminli Mali Müşavir İsmail Hakkı Topal ile 5*****4 TC kimlik numaralı İşletme Mühendisi Veysel Gönen Güldal’ın denetim kayyımı olarak TAYİNİNE, şirket Yönetim Kurulunun alacağı kararların uygulanmasının kayyım onayına tabi tutulmasına, şirket işlerinde Kayyımlara birlikte ve münferit yetki verilmesine, Kayyım tarafından şirketin gidişatı ve iyileştirme projesinin işleyişi hakkında aylık rapor tanzim edilmek suretiyle mahkememize sunulmasına oy birliği ile karar verilmiş olup; iflasın ertelenmesi talebiyle ilgili olarak açılan bu davaya itirazı olanların veya müdahil olmak isteyenlerin bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde İİK 179/a. maddesi yollaması ile İİK nun 166.maddesi gereğince davaya itirazlarını veya müdahil olma taleplerini sunmaları, itirazlarında davacı şirketin iflasının ertelenmesini gerektiren bir halin bulunmadığını ileri sürüp açılan davanın reddini istemeleri halinde HMK’nun 317/2 ve devamı maddelerine istinaden bunun maddi delillerini de sunmaları, duruşma günü olan 12/10/2016 saat: 14.25’de yapılacak celseye bizzat katılabilecekleri gibi kendilerini vekille de temsil ettirebilecekleri, delillerinin de derhal ibrazının gerektiği, İİK 179/a. maddesi yollaması ile İİK nun 166 maddesi gereğince ilan olunur. 27/07/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.