T.C.
KARŞIYAKA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

ESAS NO : 2018/527 Esas

Talep eden BERSEV TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ vekili tarafından mahkememizde açılan konkordato talebi nedeniyle;
7101 sayılı Kanunun 15.maddesi ile değişik 2004 sayılı Kanunun 287/1 maddesi gereğince İİK’nun 286.maddesinde belirtilen belgelerin talep eden şirket yönünden mevcut olduğu tespit edildiğinden, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünün Merkez 166813 sicil numarasında kayıtlı, Çiğli Vergi Dairesi’nin 1660361487 vergi numaralı talep eden “BERSEV TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ” hakkında 28/09/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmiş olup,
Alacaklıların, işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri 7101 sayılı Kanunun 16.maddesi ile değişik 2004 sayılı Kanunun 288/2 maddesi gereğince ilan olunur. 01/10/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.