T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/954 Esas

Davacı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 469754 sicil nosunda kayıtlı olan davacı Bernardo Pazarlama Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi , ****************** TC Kimlik numaralı Nurettin Sözen ve ******************* TC Kimlik numaralı ÖmerSözen tarafından mahkememizde açılan konkordato davasında yasa gereğince 23/01/2019 tarihinden itibaren 2 aylık ek geçici konkordato mühleti verilmiş olup, geçici mühlet kararının İİK 288 maddesi gereğince ilânı gerekmektedir. Bu kapsamda;
”Profilo Plaza D Blok Gülbahar Mahallesi 5. Yıl SokŞişli/ İSTANBUL ” adresinde faaliyet gösteren İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 469754 sicil nosunda kayıtlı olan davacı Bernardo Pazarlama Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında, ” *************” adresinde ikamet eden , ************ TC Kimlik numaralı Nurettin Sözen hakkında, ” ***********” adresinde ikamet eden ********** TC Kimlik numaralı Ömer Sözen hakkında açılan konkordato davasına itiraz eden alacaklıların İcra İflas Kanunu’nun 288. maddesi gereğince ilândan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile mahkememize müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.23/01/2019

KOMİSER BİLGİLERİ 
1-Hilmi Yaman Bilgin,

2-Atilla Uyanık,

3-Evren Koç,

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.