T.C.
TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/370

Davacı BERKAN SON OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından açılan konkordato davası nedeniyle; Tekirdağ Ticaret Sicil Müdürlüğüne 3389 sicil numarası ile kayıtlı davacı Berkan Son Otomotiv Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Eskicami-Ortacami Mahallesi Ördeklidere Caddesi No:13/B9 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ) hakkında konkordato davası açıldığından itiraz eden alacaklıların İİK’nun 288. maddeleri gereğince ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememize müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ve mahkememizin 2018/370 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 18/12/2018 günü saat 09:30 da yapılacağı, 7101 Sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen ilanen tebliğ olunur. 09/10/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.