T.C. TEKİRDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/370 Esas

Davacı BERKAN SON OTOMOTİV PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hasımsız olarak mahkememize açtığı Konkordato davasının 18/12/2018 tarihli duruşma ara kararı gereğince; Tekirdağ Ticaret Sicil Müdürlüğüne 3389 sicil numarası ile kayıtlı davacı Berkan Son Otomotiv Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin muamele merkezi adresi Eskicami-Ortacami Mahallesi Ördeklidere Caddesi No:13/B9 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ olan şirketin konkordato mühleti verilmesi talep edilmekle;Tekirdağ Ticaret Sicil Müdürlüğüne 3389 sicil numarası ile kayıtlı davacı Berkan Son Otomotiv Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Eskicami-Ortacami Mahallesi Ördeklidere Caddesi No:13/B9 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ) hakkında 05/01/2019 tarihinden başlamak üzere 2 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARININ UZATILMASINA KARAR VERİLDİĞİ,
Adı geçen şirket hakkında 05/10/2018 tarihinde açılan dava ile konkortado mühleti verilmesi talep edildiği, davanın mahkememizin 2018/370 Esas sırasında kayda alındığı, davanın duruşmasının 05/03/2019 günü saat 09:25’de yapılacağı, işbu ilanın yapı İmasından itibaren 7 günlük kesin süre içinde alacaklıların dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,
Konkordatonun başarıya ulaşmasının olanaklı olup olmadığının yakından incelemesi amacıyla İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca alacak sayısı ve alacak miktarı gözetilerek Mali Müşavir’i Engin GÜL’ün geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildiği hususları ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.