T.C.İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

ESAS NO : 2018/915
Davacı BERF MODA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Ticaret Sicil No:977799)(Vergi Dairesi:Kağıthane,Vergi No:1650302375) tarafından açılan konkordato davası nedeniyle;
Davacı 977799 ticaret sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı davacı BERF MODA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Hürriyet Mah.Taşocağı Cad.No:20 Kat:1-2-6 Kağıthane/İSTANBUL) hakkında konkordato davası açıldığından itiraz eden alacaklıların İİK’nun 288. maddeleri gereğince ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememize müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.