T.C.
IĞDIR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2018/94 Esas
İLAN

Davacı BENNA SAĞLIK HİZMETLERİ OPTİK İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin (V.NO: 1640443679) mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; Davacı şirket vekilinin talebi ve Geçici komiser heyetinin görüşü doğrultusunda 2004 sayılı İİK 287. Maddesi uyarınca; Davacı BENNA SAĞLIK HİZMETLERİ OPTİK İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin (V.NO: 1640443679) 12/09/2018 tarihinden itibaren başlamak üzere 2 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARININ UZATILMASINA karar verilmiş olup İcra İflas Kanunun 288/2. maddesi uyarınca bu kararın ilanı gerekmekle;Keyfiyetin gazetede ilanından itibaren alacaklıların 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek geçici mühletin uzatılmasını gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.