T.C.
ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN
ESAS NO : 2018/700 Esas

Talep eden-borçlu Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 245016 numaralı sırasında kayıtlı BENER MÜHENDİSLİK ENERJİ VE TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİ TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. ve RAMAZAN CANER TURHANLI tarafından konkordato talebinde bulunulmuş olup, mahkememizce talebe ekli belgeler üzerinde şekli olarak yapılan inceleme sonucu İİK.’nun 286. maddesince sayılan belgelerin bulunduğu görülmekle; geçici mühlet kararı verilmiş olup ayrıca geçici konkordato komiserleri kurulu görevlendirilmiştir. Geçici konkordato komiserleri kurulunda Bener Mühendislik Enerji Ve Telekomünikasyon Sistemleri Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. yönünden **************, ****************, ******************’dan oluşan geçici konkordato komiseri kurulu, Ramazan Caner TURHANLI yönünden ise ********************* geçici konkordato komiseri olarak olarak görev yapmaktadır.
BENER MÜHENDİSLİK ENERJİ VE TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİ TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. yönünden geçici komiserler kurulu şirket faaliyetlerine nezaret edecektir. Ayrıca şirket yönetim organının tüm eylem ve incelemelerinin geçerliliği geçici komiser kurulu onayına tabii tutulmuştur.
RAMAZAN CANER TURHANLI yönünden konkordato talep eden gerçek kişinin tüm eylem ve işlemlerinin geçici konkordato komiserinin onayından sonra geçerlilik kazanmasına karar verilmiştir.
BENER MÜHENDİSLİK ENERJİ VE TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİ TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. ve RAMAZAN CANER TURHANLIhakkındaki geçici mühlet kararının İİK’nun 288/1 maddesi uyarıncaİİK’nun 294. maddesindeki şekli ile alacaklılar bakımından, İİK.’nun 295 maddesindeki şekli ile rehinli alacaklılar bakımından, İİK.’nun 296. maddesindeki şekli ilesözleşmeler bakımından, İİK.’nun 297. maddesindeki şekli ilekonkordato talep eden borçlu bakımından sonuç doğurmasına hükmedilmiştir.
Ayırca konkordato talep eden-borçlu şirket alacaklılarınca, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edilerek, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığı hususu delilleri ile birlikte ileri sürebileceği gibi, mahkememizden de konkordato talebinin reddi talep edebileceklerdir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.