T.C.
ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN
ESAS NO : 2018/700 Esas

Talep eden-borçlu Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 245016 numaralı sırasında kayıtlı BENER MÜHENDİSLİK ENERJİ VE TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİ TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. ve RAMAZAN CANER TURHANLI vekilince konkordato talebinde bulunulmuş olup, mahkememizin 08/01/2019 tarihli ara kararı ile İİK 289/2. maddesi gereğince talep eden borçlu şirkete 1 yıllık kesin süre verilmesine hükmedilmiştir. Ramazan Caner Turhanlı yönünden, yeni bir görevlendirme yapılmasını gerektiren bir durum olmadığından, İİK 289/3. maddesi gereğince konkordato komiseri olarak hukukçu MUHAMMET ALİ AYGÜN (TC: 4*************2)
Bener Mühendislik Enerji ve Telekomünikasyon Sistemleri Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. yönünden isekonkordato komiseri kurulunda görev almak üzere Hukukçu Muhammet Ali AYGÜN (TCKN: 4*************2)Yeminli Mali Müşavir Perihan AKAN ALTUNCU (TCKN: 1***********3)Elektrik Mühendisi Naim TOYGAR (TCKN: 1*****************6) görevlendirilmiştir.
BENER MÜHENDİSLİK ENERJİ VE TELEKOMÜNİKASYON SİSTEMLERİ TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. yönünden geçici komiserler kurulu şirket faaliyetlerine nezaret edecektir. Ayrıca şirket yönetim organının tüm eylem ve incelemelerinin geçerliliği geçici komiser kurulu onayına tabii tutulmuştur.
RAMAZAN CANER TURHANLI yönünden konkordato talep eden gerçek kişinin tüm eylem ve işlemlerinin geçici konkordato komiserinin onayından sonra geçerlilik kazanmasına karar verilmiştir.
Kesinmühlet kararıİİK’nun 294. maddesindeki şekli ile alacaklılar bakımından, İİK.’nun 295 maddesindeki şekli ile rehinli alacaklılar bakımından, İİK.’nun 296. mddesindeki şekli ilesözleşmeler bakımından, İİK.’nun 297. maddesindeki şekli ile konkordato talep eden borçlular bakımından sonuç doğurmasına karar verilmiştir.
İİK’nun 289/son fıkra uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.