T.C. ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN
ESAS NO : 2018/878 Esas

Talep eden-borçlu Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 396012 numaralı sırasında kayıtlı BELLA ÇİKOLATA GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.tarafından konkordato talebinde bulunulmuş olup, mahkememizce talebe ekli belgeler üzerinde şekli olarak yapılan inceleme sonucu İİK.’nun 286. maddesince sayılan belgelerin bulunduğu görülmekle; geçici mühlet kararı verilmiş olup, ayrıca geçici konkordato komiserleri kurulu görevlendirilmiştir. Geçici konkordato komiserleri kurulunda **********, ************** ve **************************** görev yapmaktadır.
BELLA ÇİKOLATA GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. yönünden geçici komiserler kurulu şirket faaliyetlerine nezaret edecektir. Ayrıca şirket yönetim organının tüm eylem ve incelemelerinin geçerliliği geçici komiser kurulu onayına tabii tutulmuştur.
BELLA ÇİKOLATA GIDA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. hakkındaki geçici mühlet kararının İİK’nun 288/1. maddesi uyarıncaİİK’nun 294. maddesindeki şekli ile alacaklılar bakımından, İİK.’nun 295. maddesindeki şekli ile rehinli alacaklılar bakımından, İİK.’nun 296. maddesindeki şekli ile sözleşmeler bakımından, İİK.’nun 297. maddesindeki şekli ile konkordato talep eden borçlu bakımından sonuç doğurmasına hükmedilmiştir.
Ayırca konkordato talep eden-borçlu şirket alacaklılarınca, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edilerek, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığı hususu delilleri ile birlikte ileri sürebileceği gibi, mahkememizden de konkordato talebinin reddi talep edebileceklerdir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.