T.C. MERSİN 1.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN
İLAN

ESAS NO:2018/685

Davacılar BEHİCE ÖZDEMİR KILIÇARSLAN, MUSTAFA KILIÇARSLAN, RAŞİT KILIÇARSLAN tarafından HASIMSIZ olarak Mahkememize açılan Konkordato davası nedeniyle;
7101 Sayılı yasa ile değişik İİK’nın 287 maddesi uyarınca 286. Maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden;
1-A) Davacılar BEHİCE ÖZDEMİR KILIÇARSLAN, MUSTAFA KILIÇARSLAN, RAŞİT KILIÇARSLAN hakkında 25/10/2018 Tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,
B) Davacıların İİK’nın 297. Maddesinin 2 fıkrasındaki hallerde dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
2-Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Yasa ile değişik İİK’nın 287/3. Maddesi uyarıncaGEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
Geçici komiser olarak ******************ın görevlendirilmesine,
3-Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
4-Ön inceleme ve tahkikat duruşmasının 22/01/2019 günü saat:11:00’e bırakılmasına,
7101 Sayılı Kanunla değişik İİK’nun 288/2. Maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyrulmasına karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.