T.C. GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı :2018/480 Esas

Davacı BEHA AYAKKABI VE TEKSTİL ÜRÜN SAN. TİC. A.Ş. vekili tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; BEHA AYAKKABI VE TEKSTİL ÜRÜN SAN. TİC. A.Ş. (Tuzla VD.1600683234) (Mersis No:0160041025900019) hakkında Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285-308/h) davası açılmış olup mahkememizce 21/06/2018 tarihli ara karar ile davacı şirket hakkında 22/06/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici komiser olarak *************, *************, *************** atanmıştır.Söz konusu verilen geçici mühlet kararının Mahkememizin 17/09/2018 tarihli duruşmasının 2 nolu ara karar gereğince 22/09/2018 tarihinden itibaren 2 ay süre daha uzatılmasına karar verilmiştir. İİK’ nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühletinin uzatılmasını gerektiren talebinin reddini isteyebilecekleri, ön inceleme duruşmasının 12/11/2018 günü saat 13:30’a bırakıldığı ihtaren ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.