T.C. ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/682 Esas

Talep eden-borçlu Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü 267513 numaralı sırasında kayıtlı BEDESAN İNŞAAT TAAH. PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ve Muharrem ORHAN tarafından konkordato talebinde bulunulmuş olup, mahkememizce talebe ekli belgeler üzerinde şekli olarak yapılan inceleme sonucu İİK.’nun 286. maddesince sayılan belgelerin bulunduğu görülmekle; geçici mühlet kararı verilmiş olup ayrıca geçici konkordato komiserleri kurulu görevlendirilmiştir. Geçici konkordato komiserleri kurulunda Bedesan İnşaat Taah. Paz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.yönünden hukukçu *************, İnşaat Mühendisi ****************:, *****************’ın geçici konkordato komiseri kurulu olarak görev yapmaktadır. Muharrem ORHAN yönünden ********************’un geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmiştir.
BEDESAN İNŞAAT TAAH. PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. yönünden geçici komiserler kurulu şirket faaliyetlerine nezaret edecektir. Ayrıca şirket yönetim organının tüm eylem ve incelemelerinin geçerliliği geçici komiser kurulu onayına tabii tutulmuştur.
MUHARREM ORHAN yönünden konkordato talep eden gerçek kişinin tüm eylem ve işlemlerinin geçici konkordato komiserinin onayından sonra geçerlilik kazanmasına karar verilmiştir.
BEDESAN İNŞAAT TAAH. PAZ. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Ve MUHARREM ORHAN hakkındaki geçici mühlet kararının İİK’nun 288/1 maddesi uyarıncaİİK’nun 294. Maddesindeki şekli ile alacaklılar bakımından, İİK.’nun 295 maddesindeki şekli ile rehinli alacaklılar bakımından, İİK.’nun 296. Maddesindeki şekli ile sözleşmeler bakımından, İİK.’nun 297. Maddesindeki şekli ile konkordato talep eden borçlu bakımından sonuç doğurmasına hükmedilmiştir.
Ayırca konkordato talep eden-borçlu şirket alacaklılarınca, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edilerek, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığı hususu delilleri ile birlikte ileri sürebileceği gibi, mahkememizden de konkordato talebinin reddi talep edebileceklerdir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.