T.C. BAHÇE
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
Sayı : 2016/161 Esas 02/05/2016 Konu :
İLAN METNİ
Davacı BAZLAR TARIM VE YEM ÜRÜNLERİ GÜBRA YAKACAK MAD. İNŞ. NAK.TÜR. TİC. VE SAN. LTD ŞTİ’ ile arasında mahkememizde görülmekte olan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;
Davacı B/594 ticaret sicin numaralı ‘ BAZLAR TARIM VE YEM ÜRÜNLERİ GÜBRA YAKACAK MAD. İNŞ. NAK.TÜR. TİC. VE SAN. LTD ŞTİ’nin iflaslarının erteleme talebine itirazı olanların ve müdahil olmak isteyenlerin bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde İİK’nun 179/a maddesi yollaması ile İİK’nun 166 maddesi gereğince davaya müdahale ve itirazda bulunmaları ve itirazlarında iflaslarının ertelenmesini gerektiren bir halin bulunmadığını ileri sürüp açılan davanın reddini istemeleri halinde HMK 316 ve devamı maddelerine istinaden bunun maddi delillerini de sunmaları, duruşma günü olan 02.06.2016 günü saat 10.15’e yapılacak celseye bizza katılabilecekleri gibi kendilerini vekille de temsil ettirebilecekleri, delillerin de derhal ibrazı gerektiği, İİK 166 maddesi hükmü gereği ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.