T.C.MERSİN 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ İLAN

DOSYA NO : 2018/740 Esas 22/11/2018
Davacılar, BAYRAM AVŞAR, CUMALİ AVŞAR, MEHMET ALİ AVŞAR, RAMAZAN AVŞAR, AVŞARLAR GIDA İMALAT PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, AVŞARLAR KURUYEMİŞ İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı, HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
7101 Sayılı yasa ile değişik İİK’nın 287 maddesi uyarınca 286. Maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden;
1-A) Davacılar Mersin Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 24524 sicil numarasında kayıtlı davacı AVŞARLAR GIDA İMALAT PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Mersin Ticaret Sicil Müdürlüğünün 23272 sicil numarasında kayıtlı davacı AVŞARLAR KURUYEMİŞ İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, davacı 187*****250 TC Kimlik nolu RAMAZAN AVŞAR, 187*****314 TC Kimlik nolu MEHMET ALİ AVŞAR, 187*****478 TC Kimlik nolu CUMALİ AVŞAR ve 187*****542 TC Kimlik nolu BAYRAM AVŞAR hakkında 15/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,
B) Davacıların İİK’nın 297. Maddesinin 2 fıkrasındaki hallerde dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
2-Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Yasa ile değişik İİK’nın 287/3. Maddesi uyarınca GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
Geçici komiser heyeti olarak **************, *****************,******************’in görevlendirilmelerine,
3-Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde Mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
4-Ön inceleme ve tahkikat duruşmasının 13/02/2019 günü saat 14:00’e bırakılmasına,
7101 Sayılı Kanunla değişik İİK’nun 288/2. Maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.