T.C.
MERSİN 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı :2018/740 Esas 14/02/2019
İLAN

Davacılar BAYRAM AVŞAR, CUMALİ AVŞAR, MEHMET ALİ AVŞAR, RAMAZAN AVŞAR, AVŞARLAR GIDA İMALAT PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, AVŞARLAR KURUYEMİŞ İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
7101 Sayılı yasa ile değişik İİK’nın 287 maddesi uyarınca 286. Maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden;
I- A) Davacılar , BAYRAM AVŞAR, CUMALİ AVŞAR, MEHMET ALİ AVŞAR, RAMAZAN AVŞAR, AVŞARLAR GIDA İMALAT PAZARLAMA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, AVŞARLAR KURUYEMİŞ İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında MAHKEMEMİZCE VERİLEN 15/11/2018 TARİHLİ 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SÜRENİN DOLDUĞU 15/02/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA, 
II- B) Davacıların İİK’nın 297. Maddesinin 2 fıkrasındaki hallerde dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Yasa ile değişik İİK’nın 287/3. Maddesi uyarınca mahkememizin 15/11/2018 tarihli ara kararı ile3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSER HEYETİ olarak görevlendirilen geçici komiser heyeti olarak Doç. Dr. ÖMER KORKUT, Çukurova Üniversitesi Finansman Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prf. Dr. SERKAN YILMAZ KANDIR, SMMM HALİL ALUMERT‘ nun GÖREVLERİNİN GEÇİCİ MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE DEVAMINA,
3-Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
4-Ön inceleme ve tahkikat duruşmasının 12/04/2019 günü saat 14:00’e bırakılmasına,
7101 Sayılı Kanunla değişik İİK’nun 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.