T.C.

DENİZLİ

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

İ L A N

Esas No : 2016/282-1 ESAS

Davacı , BAYIRALAN İNŞAAT TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ. mahkememizde tarafından aleyhine açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;

Davacı BAYIRALAN İNŞAAT TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ. tarafından İİK’nun 179/a-2 maddesi gereğince iflas davası açıldığı ve davacı şirkete tedbiren kayyum olarak resmi listeden seçilen SMMM Hurşit Şirin ‘nin atandığı,

İ.İ.K.’nun 166/2 maddesi uyarınca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin, davaya katılmak isteyenlerin ve iflas talebini, hakkındaki takipleri erteletmek ve borçlarının ödemeyi geciktirmek için yaptığını ileri sürerek talebin reddini isteyebilecekleri, ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmeleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 27/04/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.