T.C. KAYSERİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN

ESAS NO: 2016/928

Davacı BAYER MÜHENDİSLİK VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ tarafından HASIMSIZ olarak Mahkememize açılan İflasın Ertelenmesi davası nedeniyle;Açılan bu davanın yargılaması 18/07/2016 günü saat 11.20 ‘a bırakılmıştır.Davacı tarafça İİK.nun 179 ve 324 maddeleri gereğince,iflasın tespiti ve ertelenmesi davası açılmış olmakla, davacı şirket tarafından açılan iflasın ertelenmesi davasında; eğer verilir ise tedbirlerin uygulanmasının denetlenmesi, şirket mal varlığının korunması, alacaklılar arasında eşitsizlik yaratacak uygulamalardan kaçınılması, dava süresince şirket faaliyetlerine devam edebilmesi ve mali durumunun daha da kötüye gitmemesi bakımından, erteleme talebi sonuçlanıncaya kadar yönetim kurulunca alınacak kararların ve yapılacak faaliyetlerinin denetime ve onaya tabi tutulması için İ.İ.K.’nun 179/a-1 maddesi gereğince geçici denetim kayyımı atanması gerektiği kanaatine varılmakla; Geçici denetim kayyımı olarak Prof. Dr. MAHMUT ÖZDEVECİOĞLU’ nun tayinine karar verilmiş olup, iflasın ertelenmesi talebi nedeni ile haklarının zedelendiğini iddia eden gerçek veya tüzel kişilerin iflasın ertelenmesi talebinin ilanının yayınlanmasından itibaren 15 gün içinde Mahkememize başvurarak itiraz ve müdahale talebinde bulunmaları, bu süre içerisinde itiraz ve müdahale talebinde bulunmayanların itiraz ve müdahalelerinin kabul edilmeyeceği hususu ilanen tebliğ olunur. Başkan 34401

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.