T.C. 
ÇORLU
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/488 Esas

Davacı BAŞOĞLU DIŞ TİCARET İNŞAAT EMLAK LTD. ŞTİ. ile Davalı (HASIMSIZ) arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’ nın 287. Maddesi uyarınca 286. Maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a) Çorlu Ticaret Sicil Müdürlüğünün 4714 sicil no’sunda kayıtlı davacı BAŞOĞLU DIŞ TİCARET İNŞAAT EMLAK LTD. ŞTİ.hakkında 21/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacı şirketin İİK’ nın 297. Maddesinin 2.Fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’ nın 287/3 madde ve fıkrası uyarınca davacı şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
c)Geçici komiser olarak Mali Müşavir Hasan Ali SAĞLAM’ın görevlendirilmesine,
d) Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
e)Mahkememizin 2018/488 Esas Sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 21/02/2019 günü saat 11:30’da yapılacağına,
7101 Sayılı Kanunla değişik İİK’ nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.30/11/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.