Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyesi ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Komisyon Başkanı Ülkü Karakuş, çek mevzuatı ile ilgili Başbakan Ahmet Davutoğlu’na mektup yazarak mevcut düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi talebinde bulundu.

Karşılıksız çekler nedeniyle iş dünyasında alacaklıların büyük mağduriyet yaşadığına dikkat çeken Karakuş, mektubunda şu ifadelere yer verdi: “Sayın Başbakanım, Sayın Bakanımız Bülent Tüfenkçi’nin, karşılıksız çeklerden dolayı iş aleminde oluşan sıkıntılardan bahsettiği malumlarınızdır. Ülkemizde karşılıksız çeklerin tutarı 2011 yılında 11,5 milyar TL iken karşılıksız çeklere uygulanan hapis cezasının kaldırıldığı 2012 yılında 20,9 milyar TL’ye yükselmiştir. 2015 yılında ise durum daha da vahim bir hal alarak, bu rakam 27,2 milyar TL’ye ulaşmıştır. Karşılıksız işlemi gören çeklerin tutar bazında geri ödenme oranı 2009 yılında yüzde 53,7 iken, bu oran 2015 yılında yüzde 17,6’ya kadar gerilemiştir.

SİSTEM KİLİTLENME AŞAMASINDA

Ekonomide istikrarın sağlanması, iflasların önlenmesi, istihdamın korunması gibi amaçlarla, gerek Çek Kanununda ve gerekse de iflas erteleme konusunda yapılan tüm bu iyi niyetli düzenlemelerin elde olan veriler ışığında suiistimal edildiği kanısındayız. Karşılıksız çekler konusunda, ‘Ekonomik suça, ekonomik ceza’ prensibiyle yapılan düzenlemelerin karşılığını bulmadığı ve alacaklıların mağduriyetinin gün geçtikçe arttığı, bu anlamda sistemin kilitlenme aşamasına geldiği, İflas ertelemenin ise, iflas etmemek için durumunu düzeltmeye çalışanlardan ziyade, verilen bu hakkı suiistimal edenlerin daha çok kullandığı bir uygulama haline geldiği farklı kesimlerce de dile getirilmektedir. Bu kapsamda; çek mevzuatı, kredi değerlendirme ve ticari riskin, icra iflas kanunu da dikkate alınarak, çekte ceza uygulamasının yeniden değerlendirilmesi, piyasadaki boşluğun ve güvenin yeniden tesis edilmesi hususunu gereği için bilgilerinize arz ederiz.”

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.