Başarı Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ, konkordato başvurusunda bulundu. Tekstil devine üç aylık geçici mühletin yanı sıra konkordato komiseri atama kararı da verildi.

Temeli 1960’larda atılan Denizlili Başarı Tekstil, yaşadığı mali darboğaz gerekçesiyle konkordato davası açtı. Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada 7 Eylül’de çıkan kararla, şirkete üç aylık geçici mühlet kararı verildi. Bu kararının yanında, alacaklıların sayısı ve firmanın borç miktarı gözetilerek, Ayhan Kortunay, Mürşit Uz ve Güngör Durur’un konkordato komiseri olarak görevlendirilmesine hükmedildi.

Ürünleri, Türkiye’de 250’yi aşkın noktada satılan Başarı Tekstil aynı zamanda 40’ı aşkın ülkeye de ihracat yapıyordu.

 

İ L A N
T.C. DENİZLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN
ESAS NO : 2018/1043 Esas-1

Davacı BAŞARI TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından açılıp Mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; 1-Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğünün 12866 / Merkez siciline kayıtlı davacı BAŞARI TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında; 07/09/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİĞİ
2Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK.nun 287/3 maddesi gereğince; davacı şirketin sunmuş olduğu tablolardaki alacak sayısı ve alacak miktarları da göz önünde bulundurularak davacı şirkete GEÇİCİ KOMİSER OLARAK; Hukukçu Doç.Dr. Ayhan KORTUNAY, SMMM Mürşit UZ ve Tekstil Mühendisi Doç.Dr.Güngör DURUR’un GÖREVLENDİRİLDİĞİ,
3-Ayrıcaalacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile Mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 07/09/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.