T.C. BAKIRKÖY 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN

ESAS NO: 2016/587 Esas

Davacı BARCODE OFİS SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından hasımsız olarak açılan iflasın ertelenmesi davası nedeniyle;

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün;
554954 sicil nolu BARCODE OFİS SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından;
Mahkememize İflasın Ertelenmesi davası açılmış olup, haklarının zedelendiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişilerin ilanın yayınlanmasından itibaren 15 gün içinde davaya müdahale veya itiraz ederek iflası gerektiren bir hal olmadığını ileri sürerek talebin reddini isteyebilecekleri,
Ayrıca davacı şirkete İİK. m.l79/a.2 ve TTK m.376/3 uyarınca denetçi kayyım heyeti olarak Mali Müşavir TANER YILDIRIM’ın atanmasına, kayyımın şirket mal varlığının korunması, iyileştirme projesinin uygulanması, alacaklıların korunması, alacaklılar arasında farklılık ve eşitsizlik yaratacak uygulama yapılmamasını denetlemekle, ve şirket yönetim kurulunun karar ve işlemlerinin onaylanması ile görevlendirilmesine ve yetkilendirilmeserine karar verildiği,
İ.İ.K. 17/a-2,166 md.gereğince ilan olunur. 27/06/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.