KARADENİZ EREĞLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
İLAN
Esas:2019/12

Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)Davacı borçlu BALCI İNŞAAT PAZARLAMA ORGANİZASYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Kdz Ereğli VD: 1360432072, Kdz.Ereğli Ticaret Sicil Memurluğu 3433 sicil numaralı), YÜKSEL BALCI TC 4*********8), AYŞE BALCI (TC 4*********2) hakkında 28/01/2019 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacı Şirketin İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere Malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b) Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca davacının(borçlunun) sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
c)Geçici Konkordato Komiseri olarak Tayfun Biçer, Adem Öztürk, Serkan Seçkin’in görevlendirilmesine, karar verilmiş olup;
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle Mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden Konkordato talebinin Reddini isteyebilecekleri ve Mahkememizin 2019/12 Esas sayılı Konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 26/04/2019 günü saat 14:00’da yapılacağı,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2. maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.