T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1064
Davacılar (Borçlular) BAHADIR ARI ile HITECH TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Borçlular tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın İİK’nın 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 557448-0 sicil numarasında kayıtlı davacı (Borçlu) HITECH TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve 2*************0 TC Kimlik Numaralı BAHADIR ARI hakkında 12/11/2018tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,davacıların (borçlular) İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzeremalvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca davacı (borçlu)şirket ile davacılar (borçlu)tarafından sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı (borçlu) şirket ile davacıya (borçluya) 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE, 
c)Geçici komiser olarak Mustafa Kınacı, Selma Kara ve Mehmet Şahin Akkaya’nın görevlendirilmelerine,karar verilmiş olup
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ve Mahkememizin 2018/1064 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 07/02/2019 günü saat 14:30’da yapılacağı,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.
GEÇİCİ KOMİSER HEYETİ :
ADI SOYADI : Mustafa Kınacı
ADI SOYADI : Selma Kara
ADI SOYADI : Mehmet Şahin Akkaya

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.