T.C. 
ANTALYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

İLAN
ESAS NO: 2018/676 Esas
Davacılar B.E.M.A.K. Beton Delme Kesme Yapı Sistemleri İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile Özen Yapı Malzeme ve Makinaları Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından hasımsız olarak mahkememizde görülmekte olan konkordato davası nedeniyle;
Mahkememizin 12.10.2018 tarihli tensip tutanağı ara kararları uyarınca; açılan bu davanın yargılaması 08/03/2019 günü saat 09:10’a bırakılmış olmakla;
7101 sayılı yasanın 16. Maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 288/2 maddesi gereğince
a)Antalya Ticaret Sicil Müdürlüğünün 19492 sicil numarasında kayıtlı davacı Özen Yapı Malzeme ve Makinaları Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şti ile,
b)Antalya Ticaret Sicil Müdürlüğünün 39863 sicil numarasında kayıtlı davacı B.E.M.A.K. Beton Delme Kesme Yapı Sistemleri İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 12/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 (üç) ay süre ile GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmiş olup, ilgili şirketlerden alacaklı olan gerçek veya tüzel kişilerin iş bu ilandan itibaren 7 (yedi) günlük kesin süre içinde mahkememize verecekleri dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.15/10/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.