T.C. 
ANTALYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

İLAN
ESAS NO: 2018/676 Esas
Davacılar B.E.M.A.K. Beton Delme Kesme Yapı Sistemleri İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile Özen Yapı Malzeme ve Makinaları Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Bekir Akgün ve Gülay Akgün tarafından hasımsız olarak mahkememizde görülmekte olan konkordato davası nedeniyle;
Mahkememizin 07/01/2019 tarihli ara kararı uyarınca; açılan bu davanın yargılaması 08/03/2019 günü saat 09:10’a bırakılmış olmakla;

Davacılar vekilinin mahkememize ibraz ettiği 03.01.2019 havale tarihli dilekçesi ile geçici konkordato komiserlerinin olumlu görüşleri üzerine Antalya Ticaret Sicil Müdürlüğünün 19492 sicil numarasında kayıtlı davacı Özen Yapı Malzeme ve Makinaları Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şti ile Antalya Ticaret Sicil Müdürlüğünün 39863 sicil numarasında kayıtlı davacı B.E.M.A.K. Beton Delme Kesme Yapı Sistemleri İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi hakkında 12.10.2018 tarihinde verilen geçici mühlet süresinin ve davacılar Bekir Akgün ve Gülay Akgün hakkında verilen 25.10.2018 tarihinde verilen geçici mühlet süresinin bitim tarihinden itibaren İİK’nun 287/4 madde gereğince 2 (İKİ) AY DAHA UZATILMASINA karar verilmiş olup, ilgili şirketlerden alacaklı olan gerçek veya tüzel kişilerin iş bu ilandan itibaren 7 (yedi) günlük kesin süre içinde mahkememize verecekleri dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.10/01/2019

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.