ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN 
ESAS NO: 2018/825

Ankara Ticaret Sicilinin 405738 sırasına kayıtlı, Gayret Mah. Pirireis Sok. No:10/3 Yenimahalle/ANKARA Adresinde Faaliyet gösteren Davacı AZD Mimarlık Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi vekili Avukat Aslı Gürgen İ.İ.K. Madde 285 ve devamı maddeleri uyarınca Konkordato ve yine İ.İ.K. ve Yargıtay kararları uyarınca borçlarının yeniden yapılandırılması projesi olan konkordato ön projesinin uygulanabilmesi içinİ.İ.K. 287. Madde hükmüne göre geçici mehil talebinde bulunmuştur. Mahkememizin 09/11/2018 tarihli 2018/825 Esas sayılı kararı ile 3 ay süreyle geçici mühlet karar verilmiştir. Geçici komiserler Zekai Öztürk ve Mehmet Parsak 05/02/2019 havale tarihli geçici mühletin uzatılması talepleri üzerine Mahkememizin 05/02/2019 tarihli ara kararı ile konkordato geçici mühlet kararının 09/02/2018 tarihinden itibaren 2 AY SÜREYLE uzatılmasına, Geçici Mühlet Kararının Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın ve İlan Kurumunun Resmi İlan Portalında derhal ilan edilmesine karar verilmiş olmakla; belirtilen bu karar ve husular ile birlikte, aynı Kanun 288. Madde 3. Fıkrası gereğince,alacaklıların yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususları İLAN OLUNUR.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.