T.C.
ADANA
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2019/148 Esas


Davacı AYTEKİN ÖZALTUN vekili tarafından hasımsız olarak açılan konkordato davası nedeniyle;
Mahkememiz dosyasının 29/05/2019 tarihinde yapılan duruşmasında;Adana Ticaret Sicil Müdürlüğünün 38625 sicil numarasında kayıtlı davacı AYTEKİN ÖZALTUN (T.C.No:21850028310) hakkında 29/05/2018 tarihinden başlamak üzere 1 YIL SÜRE İLE KESİN MÜHLET kararı verilmiş olduğu, İİK’nun 288. maddesi gereğince ilan olunur. 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.