T.C. 
ANTALYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN
İLAN

ESAS NO: 2018/751 Esas
Davacılar Davacılar AYŞEGÜL KALAY ile AYKAYA CANLI HAYVAN TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ tarafından hasımsız olarak mahkememizde görülmekte olan konkordato davası nedeniyle;
Mahkememizin 05/11/2018 tarihli tensip tutanağı ara kararları uyarınca; açılan bu davanın yargılaması 06/02/2019 günü saat 11:00’e bırakılmış olmakla;
7101 sayılı yasanın 16. Maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 288/2 maddesi gereğince Antalya Ticaret Sicil Müdürlüğünün 97178 sicil numarasında kayıtlı davacılar AYKAYA CANLI HAYVAN TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ ile AYŞEGÜL KALAY (TC Kimlik No: 188***824) hakkında 05/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 (üç) ay süre ile GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmiş olup, ilgili şirket ve şahıstan alacaklı olan gerçek veya tüzel kişilerin iş bu ilandan itibaren 7 (yedi) günlük kesin süre içinde mahkememize verecekleri dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.