T.C. 
ANTALYA
3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO: 2018/775 Esas
Davacı AYŞE ŞAHİN EĞİTİM KURUMLARI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan İİK 285 İla 308) davası nedeniyle;
Açılan bu davanın yargılaması 21/02/2019 günü saat 14:00’a bırakılmıştır.
7101 sayılı yasanın 16. Maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 288/2 maddesi gereğince Antalya Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 97470 Sicil numarasında kayıtlı “AYŞE ŞAHİN EĞİTİM KURUMLARI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” hakkında 28/11/2018 tarihinden itibaren başlamak üzere 3 (üç) ay süre ile GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmiş olup, ilgili şirketten alacaklı olan gerçek veya tüzel kişilerin iş bu ilandan itibaren 7 (yedi) günlük kesin süre içinde mahkememize verecekleri dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur. 28/11/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.