T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı :2018/783 Esas
Konu : Geçici Mühlet Kararının Uzatıldığının Bildirilmesi

Davacılar , AYŞE RABİA KÖSEOĞLU SAMANCI, BÜLENT SAMANCI, BESOTO İNŞAAT ARAÇ KİRALAMA TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, TURSAM TURİZM OTELCİLİK TAŞIMACILIK DERİ TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından HASIMSIZ olarak açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 287/4.maddesi uyarınca;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 426026 sicil numarasında kayıtlı borçlu TURSAM TURİZM OTELCİLİK TAŞIMACILIK DERİ TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile 890868 sicil numarasında kayıtlı borçlu BESOTO İNŞAAT ARAÇ KİRALAMA TURİZM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında, davacı borçlu BÜLENT SAMANCI (T.C. *************************), davacı borçlu AYŞE RABİA KÖSEOĞLU SAMANCI (T.C. *********************) hakkında mahkememizce verilen 16/08/2018 tarihli 3 ay süreli geçici mühlet kararının sürenin dolduğu 16/11/2018 tarihinden itibaren 2 ay süre ile UZATILMASINA, davacı şirketlerin/şahısların İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)16/08/2018 tarihli tensip tutanağının 6.maddesi uyarınca görevlendirilen konkordato geçici komiser heyetinden **********, *********** VE ******************’nun görevlerinin geçici mühletin uzatılması süresi içerisinde DEVAMINA,
c)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
d)Mahkememizin 2018/783 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının duruşmasının 15/01/2019 günü saat 14:30’da yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/3 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.