İstanbul Merkezli, Aym Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş iflas erteleme istedi, kayyum atandı.

Davacı AYM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından hasımsız olarak açılan İflasın Ertelenmesi davası nedeniyle;
Davacı tarafından dava dilekçesi ile;
-Selimpaşa Merkez Mah. 603. Cad. No: 13 Silivri/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 317303 sicil numarasında kayıtlı bulunan davacı AYM AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş ile ilgili olarak açılmış İflasın Ertelenmesi davasında:
-İİK’nun 166/2 ve 179/a maddelerinin amir hükümleri uyarınca envanterlerinin düzenlenmesi ve yönetim kurulu kararlarının onaylanması, keza şirket müdürlerinin temsil ve ilzam yetkisinin tedbiren kısmen kısıtlanarak yapılacak işlemlerin geçerliliğinin onaylanması yetkileri ile sınırlı tutulmak suretiyle bu amacı gerçekleştirmek üzere yeminli mali müşavir İsmail Bektaş’ın resen denetçi kayyım olarak atanmasına, kayyımın şirketin mal varlıklarının korunması, iyileştirme projesinin uygulanması, alacakların korunması alacaklılar arasında farklılık ve eşitsizlik yaratacak uygulama yapılmamasının denetlemekle görevlendirildiği hususu ile,
-Borçlu şirket tarafından iflasın ertelenmesine ilişkin bu davanın açıldığının,
-İflasın ertelenmesi talebi nedeniyle haklarının zedelendiğini iddia eden gerçek veya tüzel kişilerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde mahkememize başvurarak alacaktan ve alacaklarının dayanağı ilgi ve belgeleri de ibraz etmek suretiyle müdahale talep edebilecekleri,
-Bu süre içinde müdahale talebinde bulunmayanların müdahalelerinin kabul edilmeyeceği, -Duruşma günü olan 21/04/2016 günü saat: 14:30’da mahkememizde hazır bulunabilecekleri, delillerini en geç duruşma gününe kadar ibraz etmeleri gerektiği, kendilerini yapılacak olan.duruşma da kanuni bir vekil ile temsil ettirebilecekleri,-aksi takdirde HMK’nun 316.ve devamı maddeleri gereğince, gıyaplarında yargılama yapılıp hüküm kurulacağı hususu ilan olunur. 04/03/2016

aym_ambalaj

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.