T.C. MUŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/677 Esas

Davacılar Özaykut Yapı Anonim Şirketi, AYK Yol Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve Aykutlar Beton İnşaat Nakliyat Petrol Ürünleri Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 ile 308/h)) davası nedeniye; Borçlular tarafından 7101 Sayılı Kanunla değişik İİK’nin 286. maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;a)Muş Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 2754 sicil numarasında kayıtlı ÖZAYKUT YAPI ANONİM ŞİRKETİ, Muş Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 3028 sicil numarasında kayıtlı davacı (borçlu) AYK YOL YAPI İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve Muş Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 2217 sicil numarasında kayıtlı davacı (borçlu) AYKUTLAR BETON İNŞAAT NAKLİYAT PETROL ÜRÜNLERİ TURİZM SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 05/09/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacı (borçlu) şirketlerin İİK’nin 297. Maddesinin 2. Fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,

b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 Sayılı Kanunla değişik İİK’nin 287/3 maddesi uyarınca davacı (borçlu) şirketlerin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete 2 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,

C)Geçici komiser olarak Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN ve Kutbettin SÖNMEZER’in görevlendirilmelerine karar verilmiş olup,

Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ve Mahkememizin 2018/677 esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 06/12/2018 günü saat 14:00’te yapılacağı,

7101 Sayılı Kanunla değişik İİK’nin 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur. 07/09/2018

 

Konkordato Nedir? – Konkordatoya Nasıl Başvurulur?

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.