ÇANAKKALE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/413 ESAS

Davacı Aydınlık İnşaat Hafriyat Taahhüt Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Mahkememizde açılan Konkordato davası nedeniyle, Çan Yolu 5. Km. Merkez/Çanakkale adresinde faaliyet gösteren, 0116002273500018 Mersis Numaralı, Çanakkale/2580 Ticaret Sicil Numaralı ve Çanakkale Vergi Dairesi’nin 1160022735 Vergi Kimlik Numaralı vergi mükellefi Aydınlık İnşaat Hafriyat Taahhüt Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından talep edilen Konkardato davasında mahkememizce 27/11/2018 tarihinden itibaren 3 Aylık Geçici Mühlet verilmiş olup, Konkordato Komiseri olarak **********ve ************** atanmıştır.
Dosyanın duruşmasının 12/02/2019 günü saat:15:00’da yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur. 04/12/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.