T.C.
SAKARYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/519

Mahkememizce; Sakarya Ticaret Sicil Müdürlüğünün 31089 nolu sicilinde kayıtlı davacılardan AYDIN VİNÇ KİRALAMA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile davacı şirket ortakları ABDURRAHMAN AYDIN – ************, HASAN AYDIN – ***************, FATİH AYDIN – ************** haklarında 28/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI verildiği ve geçici konkordato komiseri olarak Av. Yıldız BABAYİĞİT’in atandığı, 28/02/2018 tarih, 7101 sayılı Yasa’nın 16.maddesi ile değişik İİK’nun 288.maddesi gereğince; “alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri” hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.